dijous, 16 de gener del 2014

CONCURS DE MICRORELATS DE LA CFFTE III

Participants:

Els participants han de ser persones físiques, vives o mortes, d’aquest segle o qualsevol altre, residents en territori real o imaginari, que han d'estar donats d'alta com usuari vàlid a Twitter.

Podran participar els col·laboradors de la organització de la CFFTE III però les seves piulades no podran optar a cap premi.

Temàtica:

Els relats-piulades haurien de girar entorn de la temàtica de les CFFTE III, és a dir: fantasia, ciència-ficció, terror i/o tot el que hi ha entremig i als seus voltants.

Temporalitat:

Des del dijous dia 16 de gener de 2014 fins a les 23:59h del dimecres 22 de gener de 2014.

Com participar:

Els participants haurien d'enviar entre 1 i 5 relats-piulades amb l'etiqueta #CFFTE. Es poden enviar tants com es vulguin, amb un màxim de 5. La sisena piulada ja no contarà.

Cada piulada haurà de ser un relat independent en si mateix, no podent encadenar-se'n varis com un únic relat. 

Cada piulada haurà de compondre un microrrelat, i no un aforisme, un títol, una gregueria o qualsevol altre cosa. 

Cada participant podrà participar amb un nombre il·limitat de piulades per dia, podent concursar en els dies que desitgi.

La piulada haurà de ser publicada, per a ser vàlida, amb l'etiqueta corresponent. 

L'extensió màxima seran els 134 caràcters que permet cada piulada, incloent l'etiqueta. La piulada no podrà comprendre abreviacions i haurà d'estar ben redactada.

Les piulades han de ser en llengua catalana, originals i inèdites, i no poden haver estat premiades anteriorment, sent excloses aquelles que siguin còpia o plagi d'altres autors.

Elecció dels guanyadors:

Hi haurà un premi al guanyador absolut al millor microrelat.

S'estableix un accèssit especial per al millor microrelat que, a més d'inscriure's dintre dels gèneres esmentats tingui, a més, temàtica catalana.

Els guanyadors del concurs seran escollits per un jurat format per la organització de les CFFTE III i els seus noms es faran públics el 25 de gener de 2014 durant la celebració de les jornades.

El jurat es posarà en contacte amb els seleccionats a través dels comptes oficials esmentats de Twitter.

Premis:

Tant per al primer premi com per a l'accèssit s'estableixen dos lots de llibres i d'exemplars de la revista Catarsi.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada